İş

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi

Vergi Yöntem Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluşu ve misyonları ve maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik takviyeleri de içeren düzenlemelere ait detaylar belirlendi.

Buna nazaran, Hazine ve Maliye Bakanlığına, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak için 30 milyon liraya kadar teminat alma yetkisi verildi.

Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu

Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak maksadıyla Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu.

Komite, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı, Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Lideri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lideri’nden oluşacak. Komite, gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel bölüm temsilcilerini toplantılarına davet edebilecek.

Komitenin misyon ve yetkileri, “para ve maliye siyasetleri ortasındaki eş güdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal siyaset teklifleri geliştirmek, fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek para siyaseti ve para siyaseti araçları dışında alınması gereken önlemleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik tavsiyelerde bulunmak, kamu tarafından belirlenen yahut yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak” olarak belirlendi.

Fiyat İstikrarı Komitesine, vazife alanına giren mevzularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisi verildi.

Konusu cürüm teşkil etmemek kaydıyla toplumsal istikrar tazminatı ödediği tespit edilen vilayet özel yönetimleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinin yetkili yahut vazifeli olan sorumluları hakkında yapılan ödemeler nedeniyle idari yahut mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar süreçten kaldırılacak.

Kanunla kamu ihale uzman yardımcılığına atanacakların, atama imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekecek.

Maden kazalarında ölen çalışanların hak sahiplerine aylık bağlanacak

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sıhhat sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ait her türlü borçları silinecek ve mevt tarihinde sigortalıya ait koşullar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak.

Bu halde bağlanan aylıklara ait primlerin eksik olan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığınca Toplumsal Güvenlik Kurumuna ödenecek.

Ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere bir kişi, ilgili mevzuatta aranan kaidelere tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının daima emekçi takımlarında istihdam edilecek.

Antalya-Kaş Kasaba Projesi Kıbrıs Barajı üretiminden etkilenen ailelerin, iskanlarının temini için tekrar yapılacak iskan etütleri ve devamında iskan edilecek ailelerin yeni yerleşim alanına nakilleri, hak sahipliği duyuruları, hak sahiplikleri ve borçlandırılmalarına ait süreçler, Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

Öte yandan Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, iştirakçi evrakı alarak İstanbul Finans Merkezi bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, bilhassa bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın yüzde 50’si kurum çıkarından indirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu